خرید هندپن ، خرید هندپن در کرج ، خرید هنگ درام

گرم کردن دستان قبل از نواختن ساز

گرم کردن دست قبل از نواختن ساز :
همینطور که میدونید ما برای نواختن هر ساز ، نیاز به یکسری مهارت ها در نوازندگی داریم که معمولا با انگشتان و دست ها این مهارت ها کسب میشه .
برای بهتر ساز زدن و آسیب ندیدن دست ها ، قبل از شروع به ساز زدن و یا قبل از تمرین ها (مخصوصا تمرین های سرعتی) حتما باید حرکات کششی دست ، ماساژ دست ها و ... را انجام دهیم . این امر باعث میشه که جریان خون در این قسمت از بدن و عضلات افزایش پیدا کنه .
نکته بسیار مهم در انجام این تمرین ها این مسئله است که سرعت در ابتدا کم و به مرور زمان افزایش پیدا میکند  تا فشاری به انگشتان در حین نواختن بخش های سرعتی ، وارد نشود .